Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

Affiliate marketing 🔗

Diverse artikelen op elineschrijfthier.nl bevatten een link naar het betreffende product op bol.com of libris.nl. Via zo een link is het mogelijk om het besproken boek, de film of cd te kopen. Door producten aan te schaffen via Libris steun je bovendien de boekensector! Af en toe plaats ik in een artikel een link naar een overeenkomstig product. Over dit bedrag ontvang ik vervolgens een kleine commissie. Hiermee financier ik weer de domein- en hostingkosten van mijn blog. 🙂

Auteursrecht en copyright ©️

Citeren uit teksten op Eline schrijft hier is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Er heerst tevens copyright op het zelfgemaakte beeldmateriaal (voorzien van copyright aanduiding en eventueel een Eline schrijft hier logo). Derden mogen deze beelden niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

Header 🖌️

De header is ontworpen door Eline schrijft hier. Derden mogen deze beelden niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid ⚠️

Eline schrijft hier is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden of onvolledigheden. Eline schrijft hier is evenmin aansprakelijk voor de inhoud op websites waarnaar op dit blog verwezen wordt. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is dan ook geheel voor eigen risico.

Eline schrijft hier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stuur mij gerust een berichtje via de contactpagina.

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eline schrijft hier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gebruiksgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eline schrijft hier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Contact met bezoekers

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Eline schrijft hier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Contact met bezoekers via contactformulier en reacties

Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, eventuele gebruikersnaam en webadres. Deze gegevens liggen opgeslagen op de beveiligde servers van elineschrijfthier.nl

Mailinglist

Persoonsgegevens: E-mailadres (bewaartijd: tot opzegging blogabonnement). Deze gegevens zijn opgeslagen op de beveiligde servers van elineschrijfthier.nl

Analyses (Google Analytics)

Persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens. Deze gegevens zijn opgeslagen op de beveiligde servers van elineschrijfthier.nl

Bescherming tegen spam door Akismet Anti-Spam

Persoonsgegevens: Diverse gegevenstypen. Deze gegevens liggen opgeslagen op de beveiligde server van elineschrijfthier.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Eline schrijft hier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eline schrijft hier gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eline schrijft hier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eline schrijft hier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactpagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eline schrijft hier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina.

Versie 0.1
Laatste update: 4 juni 2018

Lees ook mijn recensiebeleid.


Ontdek meer van Eline schrijft hier

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.